Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Trans-2-buten (C₄H₈)

Trans-2-buten (C₄H₈)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí. Đồng phân hình học của nó là cis-2-buten.

Hoá học

Từ khoá

butene, trans-2-butene, đồng phân hình học, hydro carbon không bão hòa, alkene, olefin, Đồng phân hiến, đồng phân, thêm vào, trùng hợp, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Cis-2-buten (C₄H₈)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí. Đồng phân hình học của nó là trans-2-buten.

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

Trans-pent-2-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

but-1-en (C₄H₈)

Một trong những đồng phân của buten.

Buta-1,3-đien (C₄H₆)

Đien liên hợp đơn giản nhất.

Butane (C₄H₁₀)

Là thành viên thứ 4 trong chuỗi đồng đẳng ankan.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Added to your cart.