Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Trái Đất

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Địa lý

Từ khoá

Trái đất, hành tinh, hành tinh đá, Mặt Trăng, Hệ mặt trời, Mặt Trời, trục quay, geoid, vòng xoay, quỹ đạo, hệ thống tuần hoàn, địa cầu, vỏ trái đất, thạch quyển, lớp phủ, cốt lõi, khí quyển, sinh quyển, Vòng Bắc Cực, Chí tuyến Bắc, Đường xích đạo, Vùng nhiệt đới của Ma Kết, Vòng Nam Cực, thủy triều, các mùa, môn địa lý

Các mục liên quan

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Sự hình thành của Trái Đất và Mặt trăng

Hoạt ảnh mô tả quá trình hình thành nên Trái Đất và Mặt trăng.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Globe

The Globe in various three-dimensional views.

Mặt Trăng

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.

Our astronomical neighbourhood

A demonstration of nearby planets, stars and galaxies.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Đường đi của Mặt Trời trên các vĩ tuyến chính

Chuyển động biểu kiến của Mặt trời được tạo ra bởi sự quay quanh trục của Trái Đất.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Cấu trúc của Trái đất (cơ bản)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Hệ toạ độ địa lý (cơ bản)

Hệ các vòng tròn vĩ độ và kinh độ trên địa cầu cho phép định vị chính xác và cụ thể mọi vị trí trên Trái Đất.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Từ trường của Trái Đất

Các cực từ Bắc và cực từ Nam của nam châm Trái Đất nằm ở gần Bắc Cực và Nam Cực địa lý.

The science of Santa Claus

Every year, Santa Claus brings gifts to nearly 600 million children on Christmas Eve. Let's see what physical facts make his job harder.

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Những thông tin địa lý thú vị - Địa lý xã hội

Hình ảnh này thể hiện một số thông tin thú vị trong địa lý xã hội.

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Added to your cart.