Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Traditional Japanese house (Machiya)

Traditional Japanese house (Machiya)

The animation shows the traditional Japanese wooden townhouse, the machiya.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

machiya, trú ngụ, nhà buôn, kyadderiya, nhà gỗ, Kyoto, koshi, mushikomado, Shoki-san, chiếu, nhà ở, phong cách sống, kiến trúc, truyên thông, tiếng Nhật

Các mục liên quan

Geisha

A geisha is a traditional Japanese entertainer whose skills include performing classical music and dance.

Samurai

Nhiệm vụ chính của những chiến binh Nhật Bản này là phục vụ các lãnh chúa phong kiến​, thậm chí còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

Nhà Trung Quốc

Nhà siheyuan truyền thống của Trung Quốc là một khu phức hợp được xây dựng bao quanh một sân trong hình chữ nhật.

Torii (gateway) of the Itsukushima Shrine

The torii is a traditional Japanese gate built at the entrance of shrines.

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Ancient Roman domus

Wealthy citizens in ancient Rome owned large houses with varied layouts of several rooms.

Himeji Castle

Located close to Osaka, the Japanese castle is also called the White Heron because of its white exterior.

Added to your cart.