Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

The largest type of Arab sailboat, most commonly used as trading vessels in the Persian Gulf.

Lịch sử

Từ khoá

sambuk, Thuyền buồm Ả Rập, thuyền buồm, thương mại, Đang chuyển hàng, tàu, biển, A Rập, Vịnh Ba Tư, truyên thông

Các mục liên quan

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Ngọc trai

Ngọc trai, thường được dùng làm đá quý, là sản phẩm phụ của các cơ chế bảo vệ của một số động vật thân mềm.

Nizwa Fort (Oman, 17th century)

The round tower of the largest fort in the Arabian Peninsula had an ingenious defence system.

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Tàu buôn Hy Lạp Cổ Đại

Người Hy Lạp Cổ Đại đã trở thành những "người chở hàng trên biển" nhờ những con tàu buôn tiên tiến.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

Bireme (thuyền chiến hai tầng chèo cổ đại)

Bireme là một loại thuyền chiến thời cổ đại có mũi thuyền nhọn và hai tầng mái chèo, được rất nhiều quân đội sử dụng.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Viking longship (10th century)

These excellent shipbuilders and sailors travelled great distances on the seas and rivers.

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

Chiến binh Ả Rập (thế kỷ thứ 6)

Những vũ khí quan trọng nhất của các chiến binh Ả Rập thời trung cổ là cung và kiếm.

Medieval Arab torpedo (Hassan Al Rammah, 13th century)

The medieval Arab inventor, Hassan Al Rammah designed the world's first operating torpedo.

Medieval Arab water pump (Al-Jazari, 13th century)

The ingenius water pump designed by Al-Jazari is a great example of the creativity of Medieval Arab engineers.

Added to your cart.