Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Tower of Hanoi

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

Toán học

Từ khoá

Édouard Lucas, Hà Nội, đệ quy, thuật toán, trò chơi câu đố logic, bài tập logic, trò chơi đĩa, game, toán học, logic, nhà toán học, bài tập, câu đố, tận thế, Ấn Độ giáo, Brahma

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Chess games

Chess games can help to develop logic skills.

3D puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Shape games

Find views and nets of three-dimensional shapes.

Added to your cart.