Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Tornadoes

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Địa lý

Từ khoá

vòi rồng, gió xoáy, xoáy, siêu xe, đám mây, cái phểu, xoáy nước, gió, mưa bão, cyclone, không khí, kéo lên trên, sự phá hủy, mưa, kêu, tuba, thời tiết phía trước, địa lý tự nhiên, môn địa lý, Thiên nhiên, _javasolt

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cloud formation, types of clouds

Evaporating surface water forms clouds of various shapes from which water falls back to the surface as precipitation.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Tropical cyclones

Cyclones are large areas of swirling air with clouds and precipitation being formed inside.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Sét

Sét là hiện tượng phóng điện một cách đột ngột kèm theo một âm thanh gọi là sấm.

Warm front, cold front

Cold and warm fronts are formed where bodies of cold and warm air meet.

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Added to your cart.