Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Tooth brushing

Careful tooth brushing is an important part of oral hygiene.

Sinh học

Từ khoá

đánh răng, vệ sinh răng miệng, răng, răng sâu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa, nước súc miệng, cổ răng, giờ chuẩn, chân răng, hygiene, răng cưa, răng nanh, mol, sinh học, nhân loại

Các mục liên quan

Răng của con người

Con người có 4 loại răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm bé và răng hàm lớn.

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

Voice production

When producing sound, the vocal cords are vibrated by the air flowing out of the lung.

Added to your cart.