Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Tôm hùm đất Châu Âu

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Sinh học

Từ khoá

ung thư, giác xác, móng vuốt, cephalothorax, bụng, lớp chitin, chitin, đi bộ chân, lột xác, biến thái dần dần, động vật chân đốt, con sông, động vật, động vật ăn thịt, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ếch châu Âu

Video mô phỏng này mô tả giải phẫu học của động vật lưỡng cư thông qua ví dụ về một loài ếch phổ biến.

Bọ cánh cứng

Lấy bọ cánh cứng làm hình mẫu, bài giảng sẽ trình bày về cách hệ cơ của côn trùng hoạt động, cách chúng bay và sinh sản.

Bướm trắng lớn

Bướm trắng lớn là một loài bướm phổ biến mà thông qua nó chúng ta mô tả được giải phẫu của loài bướm.

Các loài cá nước ngọt

Nhiều loài cá nước ngọt cũng là nguồn thực phẩm phổ biến.

Chilean recluse spider

The poisonous bite of the Chilean recluse spider poses a serious threat to human health.

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

European garden spider

This animation demonstrates the anatomy of spiders through the example of a common European species.

European honeybee

Honeybees produce a sweet and nutritious substance, honey.

Long-tailed mayfly

Larvae of this type of mayflies spend the first three years of their lives in water, their adult lives last for only one day which they use for mating.

Mexican redknee tarantula

One of the best known species of spiders, often kept as pets. Its bite is not fatal for humans.

Rết Địa Trung Hải

Hình họa 3D này giới thiệu về một loài rết rất phổ biến ở Địa Trung Hải.

Reed and bulrush

Cosmopolitan monocots inhabiting watersides.

Southern wood ant

An ant colony consist of a queen, male ants and workers.

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

Trai nước ngọt

Một loài động vật thân mềm sống phổ biến ở các vùng nước ngọt.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Added to your cart.