Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

Địa lý

Từ khoá

thủy triều, thủy triều xuống, triều cường, nghiêm trọng, Mặt Trăng, trọng lực, Mặt Trời, biển, thủy triều cao, thủy triều thấp, sóng thần, buổi tối, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Nhà máy điện thủy triều

Các nhà máy điện thủy triều sử dụng sự biến động hàng ngày của mực nước để sản xuất điện.

Các loại sóng

Các loại sóng có vai trò cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Các tầng đại dương

Tính chất vật lý, cũng như hệ thực vật và động vật của đại dương thay đổi theo độ sâu.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Hiện tượng El Niño

Một mô hình khí hậu định kỳ xảy ra trên khắp khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới cứ năm năm một lần.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Nguyệt Thực

Nguyệt thực diễn ra khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất.

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

Added to your cart.