Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Thú mỏ vịt

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Sinh học

Từ khoá

thú mỏ vịt, động vật có vú đẻ trứng, noãn, động vật có vú, Nước Úc, sự phát triển, trứng, tổ chim, mỏ, độc tố, kloáka, electroreceptor, thụ thể, lông thú, vertebrate, động vật, lối sống dưới nước, động vật ăn thịt, động vật có xương sống, sinh học

Các mục liên quan

Cá voi xanh

Động vật có vú dưới biển, động vật lớn nhất được biết đến từng tồn tại.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Chuột chũi Châu Âu

Chuột chũi là loài động vật có vú nhỏ sống dưới mặt đất có hai chân trước biến đổi có hình dạng giống cái thuổng.

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Dơi móng ngựa

Dơi sử dụng sóng siêu âm để định vị và săn mồi.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large burrow systems, called setts.

European ground squirrel

Subterranean rodents widespread in Central- and Eastern Europe.

European otter

Otters are semi-aquatic predatory mammals.

Gấu trúc khổng lồ

Chúng ta hãy tìm hiểu về các loài gấu đã trở thành biểu tượng của bảo tồn loài.

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Added to your cart.