Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Three-dimensional Cartesian coordinate system

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Toán học

Từ khoá

Hệ tọa độ không gian, hệ tọa độ, René Descartes, đường ngang, xuất gia, ứng dụng, origo, số dòng, trục, tọa độ góc phần tư, lưới tọa độ, đơn vị, hình chiếu trực giao, hình học giải tích, vuông góc, ba chiều, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Phân chia không gian bằng ba mặt phẳng cắt nhau theo nhiều cách sắp xếp khác.

Kim loại

Các nguyên tử kim loại tạo thành một cấu trúc mạng cân đối.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Mạng lập phương tâm khối

Cấu trúc mạng tinh thể ít chặt khít nhất.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Tinh thể kim loại hình lục giác

Các kim loại có cấu trúc tinh thể kim loại hình lục giác cứng và khó gia công hơn.

Biến đổi hình học - Phép đối xứng

Hình ảnh trên mô tả phép đối xứng hình học, một trong những biến đổi hình học trong cả mặt phẳng và không gian.

Biến đổi hình học - Phép tịnh tiến

Hình ảnh trên đây mô tả phép tịnh tiến trên mặt phẳng và trong không gian.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng

Hình ảnh này thể hiện góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng ở những vị trí khác nhau.

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Hình ảnh trên đây mô tả vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.

Added to your cart.