Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Sinh học

Từ khoá

tế bào, hạt nhân, vi khuẩn, cột cờ, cilium, vách tế bào, plasmid, màng nhân, tế bào học, lưới nội chất, polysacarit, peptide, DNA, nhiễm sắc thể

Các mục liên quan

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

The Black Death (Europe, 1347–1353)

The bacterial disease known as the bubonic plague is one of the deadliest infectious diseases in the history of mankind.

Trùng đế giày

Sinh vật nhân chuẩn đơn bào có lông sống phổ biến trong nước ngọt.

Trùng biến hình amip

Các sinh vật đơn bào dị dưỡng tồn tại phổ biến với hình dạng liên tục thay đổi.

Trùng roi xanh

Sinh vật nhân thực đơn bào sống trong nước ngọt có khả năng tự dưỡng lẫn dị dưỡng.

Added to your cart.