Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

The science of candles

The science of candles

Candles have been used for lighting since ancient times.

Vật lý

Từ khoá

nến, đốt cháy, cháy với ngọn lửa, plasma, sản phẩm đốt cháy, nhiệt động lực học, Nhanh, tim, sáp, ngọn lửa phía trước, ngọn lửa, giải phóng nhiệt, ôxy, hydro, than, cacon dioxit, hơi nước, phản ứng, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Phản ứng của hydro với oxy

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxyhydrogen), là hỗn hợp của hydro và oxy. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Carbon dioxide (CO₂) (trung cấp)

Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Fire brigade

This animation demonstrates the construction of a fire engine.

Oxygen (O₂) (intermediate)

A colourless, odourless gas, an important component of the atmosphere, indispensable to sustain terrestrial life.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Added to your cart.