Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

The science of Santa Claus - 2020

The science of Santa Claus - 2020

Every year, Santa Claus brings gifts to nearly 600 million children on Christmas Eve. Let's see what physical facts make his job harder.

Tự nhiên

Từ khoá

, tiệc, món quà, Phần Lan, trình tự, thánh bảo trợ, Cây thông giáng sinh, game, thuyết tương đối, vận tốc, khối lượng, nhảy, năng lượng, đường, Kitô giáo, vật lý học

Các mục liên quan

Added to your cart.