Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

The evolution of data storage

The evolution of data storage

The capacity of data storage devices have increased at an incredible rate during the past decades.

Công nghệ

Từ khoá

lưu trữ dữ liệu, thiết bị lưu trữ dữ liệu, dữ liệu, thẻ đục lỗ, băng từ, đĩa mềm, đĩa quang, Ổ đĩa USB, thẻ SD, HDD, SSD, thẻ Hollerith, CD, DVD, thẻ nhớ, Trung tâm CNTT, dịch vụ đám mây, byte, megabyte, kilobyte, terabyte, sức chứa, khả năng lưu trữ, Blu-ray, thông tin, xử lý thông tin, laser, Công nghệ, công nghệ thông tin, khoa học máy tính

Các mục liên quan

Ổ đĩa cứng

Ổ đĩa cứng máy tính là thiết bị lưu trữ dữ liệu từ.

Nó hoạt động như thế nào? - Ổ đĩa quang

Hoạt họa này thể hiện cấu trúc và cách thức hoạt động của các loại ổ đĩa quang khác nhau.

Máy tính để bàn

Hoạt họa này thể hiện cấu trúc và các thiết bị ngoại vi quan trọng nhất của máy tính để bàn.

Máy tính xách tay, thiết bị ngoại vi

Nhiều thiết bị ngoại vi có thể được dùng cùng với máy tính xách tay.

Bảng mạch in

Hoạt họa này thể hiện cấu trúc của bảng mạch in nhỏ được sản xuất hàng loạt.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

Nó hoạt động như thế nào? - Mạng máy tính

Mạng Internet giúp chúng ta gửi dữ liệu giữa hai nơi xa nhau một cách nhanh chóng.

Added to your cart.