Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

The city of Ur (3rd millennium BC)

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Lịch sử

Từ khoá

Sumerians, Ur, Sông Euphrates, Lưỡng Hà, nhà nước thành phố, Abraham, Loftus, kiến trúc, tòa nhà, dinh thự, nơi cư trú, trú ngụ, vận chuyển, Thánh địa, nhà thờ, tôn giáo, tháp chùa, Ziggurat, Thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên, bức tường phòng thủ, cổ xưa, lịch sử

Các mục liên quan

Code of Hammurabi

The Code of Hammurabi is the emblem of the Mesopotamian civilisation; it contains 282 laws carved into a basalt stele.

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Added to your cart.