Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

The city of Ur (3rd millennium BC)

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Lịch sử

Từ khoá

Sumerians, Ur, Sông Euphrates, Lưỡng Hà, nhà nước thành phố, Abraham, Loftus, kiến trúc, tòa nhà, dinh thự, nơi cư trú, trú ngụ, vận chuyển, Thánh địa, nhà thờ, tôn giáo, tháp chùa, Ziggurat, Thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên, bức tường phòng thủ, cổ xưa, lịch sử

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ziggurat (Ur, 3rd millennium BC)

Ziggurats were typical terraced step pyramids used as temples in ancient Mesopotamia.

Những phát minh của người Lưỡng Hà (thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

Những công cụ đơn giản nhưng mang tính cách mạng này vẫn được sử dụng ngày nay.

Thành phố Babylon (thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên)

Thành cổ Babylon được xây dựng trên bờ sông Euphrates ở Lưỡng Hà.

Code of Hammurabi

The Code of Hammurabi is the emblem of the Mesopotamian civilisation; it contains 282 laws carved into a basalt stele.

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Granary in the Indus Valley

Ancient Indians built huge, naturally ventilated storehouses.

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Stonehenge (Great Britain, Bronze Age)

The world famous monument in England still poses mysteries for archaeologist.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Added to your cart.