Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

The Rutherford experiment

The Rutherford Experiment proved the existence of positively charged atomic nuclei. The results led to the elaboration of a new atomic model.

Bổ sung liên quan

Hoạt động? Radio?
Phóng xạ!

Bài học này trình bày về việc phát hiện ra bức xạ phóng xạ và các ứng dụng tích cực và...

Mọi người đã nghĩ gì về nguyên tử trong quá khứ và chúng ta biết gì bây giờ?

Bài học này trình bày cấu trúc của nguyên tử thông qua lịch sử của các mô hình nguyên tử.

Cấu trúc của nguyên tử

Bài học giới thiệu cho bạn các thành phần của một nguyên tử.

Added to your cart.