Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Bổ sung liên quan

Du lịch

Du lịch là một ngành quan trọng của nền kinh tế phát triển liên tục trên toàn thế giới.

Chúng sẽ gặp nhau ở đâu?

Hãy tìm hiểu có bao nhiêu thông tin cần thiết để chỉ định một vị trí.

Sự pha trộn của các dân tộc châu Âu

Trong vài ngàn năm đó, nhiều loại người định cư ở châu Âu. Cách sống của họ đồng bộ với điều...

Lá nhôm được làm như thế nào?

Bài học này trình bày các tính chất, sản xuất và sử dụng nhôm.

Hoàng hôn của các thành phố công nghiệp

Có nhiều kế hoạch khác nhau để loại bỏ các trang web brownfield trong các thành phố, nhưng cũng...

Liên Hợp Quốc

Tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới; nó bao gồm mọi quốc gia trên trái đất. Mục tiêu chính của nó...

Hãy thực hành định vị!

Bài học này giúp bạn hiểu tọa độ địa lý là gì và cách sử dụng chúng.

Mặt trời - nguồn năng lượng

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Mặt trời và cách sử dụng năng lượng mặt trời.

Added to your cart.