Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

The New Horizons mission

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Địa lý

Từ khoá

New Horizons, Vành đai Kuiper, Sao Diêm Vương, hành tinh lùn, Charon, mặt trăng của sao Diêm Vương, thăm dò không gian, trọng lực hỗ trợ điều động, không gian bên ngoài, trọng lực, Hệ mặt trời, thám hiểm không gian, thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Added to your cart.