The Human Body - for Kids

This scene summarizes the main organs of the human body.

Bổ sung liên quan

Chúng ta có thể sống được bao lâu?

Nhờ những tiến bộ trong y học và kiến ​​thức sinh học không ngừng sâu rộng, chúng ta đang sống...

How is the human body built up?

Learn how the human body is built up and about the differences between men and women.

Chúng ta nhìn bằng gì? Mắt

This lesson presents the anatomy of the eye, the mechanism of vision, and common vision...

How do we hear?

This lesson helps you understand the process of hearing.

Nhịp tim

Thật dễ dàng để chứng minh làm thế nào trái tim hoạt động.

Hỗ trợ cuộc sống cơ bản (BLS)

Trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vì vậy điều quan trọng là phải biết cách cung...

Có đột biến trong số chúng ta?

This lesson presents mutation types, their frequency and underlying causes.

Hệ thống tiết niệu của con người

This lesson presents the structure and functioning of the human urinary system.

Added to your cart.