Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Thằn lằn bay

Thằn lằn bay

Một loài bò sát biết bay giống với loài chim, sống trong thời tiền sử. Tuy nhiên giữa chúng và loài chim không tồn tại liên kết tiến hóa trực tiếp.

Sinh học

Từ khoá

Pteranodon, khủng long, bò sát thời tiền sử, Dực long, bò sát, hóa thạch, tuyệt chủng, Kỷ Phấn trắng, sự phát triển, tái thiết, canh, mỏ, lối sống trên không, động vật có xương sống, động vật ăn thịt, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, 'móng vuốt khủng khiếp', là một loài khủng long chạy nhanh ăn thịt.

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Thằn lằn bay khổng lồ Quetzalcoatlus

Quetzalcoatlus là một trong những loài động vật có cánh lớn nhất mọi thời đại.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

European pond turtle

The animation shows the anatomy of turtles.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

Tắc kè hoa đeo mạng

Tắc kè hoa là loài bò sát có khả năng thay đổi màu sắc.

Chim cổ Archaeopteryx

Chim cổ cho thấy những đặc điểm của cả chim và bò sát. Chúng có khả năng là tổ tiên của các loài chim.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Added to your cart.