Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Teotihuacan (4th century)

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

Lịch sử

Từ khoá

négyoldalú gúla, Teotihuacan, Columbus, Mexico, Lưu vực Mexico, Thung lũng Mexico, Nước Mỹ, Kim tự tháp Mặt Trời, Kim tự tháp của mặt trăng, Thế giới mới, kim tự tháp, Feathered Serpent, Thánh địa, văn hóa, người bản địa, kẻ chinh phục, nền văn minh, Aztec, nhà thờ, kiến trúc, tự nhiên, nghĩa địa, tôn giáo, Đạ lộ chết chóc, thủ đô, Thế kỷ thứ 4 sau công nguyên, thành phố, lịch sử, cổ xưa

Các mục liên quan

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Aztec ruler (15th century)

The Aztec Empire was a despotic, militaristic state ruled by the tlatoani.

Aztec warriors (15th century)

The fearsome looking Aztec warriors could not stop the Spanish conquistadors with their primitive weapons.

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Axolotl

The axolotl, also known as Mexican salamander, is an amphibian species that keeps its gills even in adulthood.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Conquistador (16th century)

Spanish conquerors owed their success to their armour and firearms.

European colonisation of the Americas (up to 1763)

Several European countries joined the conquest of the New World, making America a colourful continent.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Inca warrior (15th century)

The Incas´ rudimentary weapons were inadequate in their struggle against the Spanish Conquistadors.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Sights of the world

A game about sights around the world.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Thành phố Babylon (thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên)

Thành cổ Babylon được xây dựng trên bờ sông Euphrates ở Lưỡng Hà.

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Ziggurat (Ur, 3rd millennium BC)

Ziggurats were typical terraced step pyramids used as temples in ancient Mesopotamia.

Added to your cart.