Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Tàu buôn Hy Lạp Cổ Đại

Tàu buôn Hy Lạp Cổ Đại

Người Hy Lạp Cổ Đại đã trở thành những "người chở hàng trên biển" nhờ những con tàu buôn tiên tiến.

Lịch sử

Từ khoá

vận tải hàng hóa, buôn bán, thuyền buồm, thương mại, thương mai hàng hải, tiếng Hy Lạp, cổ xưa, tàu, Hy Lạp, Hellas, nhà nước thành phố, buồm vuông, thân tàu, bánh lái, giữ, lưỡng cư, lưu trữ, cột buồm

Các mục liên quan

Bireme (thuyền chiến hai tầng chèo cổ đại)

Bireme là một loại thuyền chiến thời cổ đại có mũi thuyền nhọn và hai tầng mái chèo, được rất nhiều quân đội sử dụng.

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Acropolis (Athens, 5th century BC)

The world's most famous citadel, the Acropolis of Athens was built in the 5th century BC, during the Age of Pericles.

Added to your cart.