Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Tardigrade

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

Sinh học

Từ khoá

tardigrade, Môi trường khắc nghiệt, Sửa chữa DNA hư hỏng, cơ thể phân khúc, phát triển trực tiếp, phạm vi dung sai, biểu bì, chitin, eurytopic, động vật chân đốt, động vật, sinh học

Các mục liên quan

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Phóng xạ

Quá trình phân rã của hạt nhân không bền được gọi là phóng xạ.

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Trùng đế giày

Sinh vật nhân chuẩn đơn bào có lông sống phổ biến trong nước ngọt.

Trùng biến hình amip

Các sinh vật đơn bào dị dưỡng tồn tại phổ biến với hình dạng liên tục thay đổi.

Nhện vườn châu Âu

Hình ảnh này thể hiện giải phẫu của nhện với ví dụ là một loài nhện châu Âu phổ biến.

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Bọt biển

Là nhóm động vật cổ xưa nhất, bọt biển sống dưới nước, không có mô thực và không có cấu trúc cơ thể đối xứng.

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

Con sứa

Sứa là loài động vật biển sống trôi nổi thuộc ngành cổ xưa nhất của phân giới Eumetazoans là Ruột khoang.

Giun đất phổ biến

Giải phẫu học của ngành giun đốt được thể hiện thông qua ví dụ về loài giun đất phổ biến.

Sán lông

Một trong những loại giun dẹp phổ biến nhất.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Added to your cart.