Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Swallowsville

Swallowsville

An entertaining animation to practise orientation using a map.

Tự nhiên

Từ khoá

nhìn từ trên xuống, bản đồ, sự định hướng, lập thể, nhận thức về không gian, game, 3D

Các mục liên quan

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Katie on the playground

A colourful and entertaining animation to practise orientation in space.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

Robots

An entertaining game about different views of spatial objects.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Added to your cart.