Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Surface area of spheres (demonstration)

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

Toán học

Từ khoá

bề mặt của hình cầu, vòng tròn lớn, toán học, hình học, bề mặt

Các mục liên quan

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions have the same colour.

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one side.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Added to your cart.