Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sức căng bề mặt

Sức căng bề mặt là thuộc tính làm cho chất lỏng đạt được diện tích bề mặt nhỏ nhất có thể.

Vật lý

Từ khoá

sức căng bề mặt, hành động mao dẫn, mao quản, sự gắn kết, bám dính, làm ướt, thủy ngân, giọt nước, người trượt ván, sụn, chất lỏng, hạt, mặt nước, phân tử nước, côn trùng, tỉ trọng, vật lý học, quả cầu

Các mục liên quan

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Quang hợp

Thực vật có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (carbon dioxide và nước).

Độ trong suốt

Hình ảnh này giải thích độ trong suốt và độ mờ, nguyên lý của X-quang và tính chất hấp thụ ánh sáng của vật liệu.

Added to your cart.