Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Sự tiến hóa não của động vật có xương sống

Sự tiến hóa não của động vật có xương sống

Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, sự phát triển tương đối của các vùng não đã thay đổi.

Sinh học

Từ khoá

não, sự phát triển, thận, tiểu não, thân não, động vật, động vật có xương sống, bò sát, động vật có vú, cá, sinh học

Các mục liên quan

Não người

Các bộ phận chính của não người là trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não.

African elephant

The largest land mammal on Earth.

Cơ thể nam giới

Hình ảnh này giới thiệu về các hệ cơ quan quan trọng nhất của cơ thể người.

Các bộ phận của não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não bao gồm các thùy.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Giải phẫu tuỷ sống

Tuỷ sống là một phần của hệ thần kinh trung ương chạy trong cột sống và đây là nơi các sợi thần kinh phân nhánh ra.

Hệ thần kinh

Hệ thần kinh trung ương bao gồm não và tủy sống, hệ thần kinh ngoại biên bao gồm các dây thần kinh và hạch.

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Added to your cart.