Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sự tiến hóa của loài người

Sự tiến hóa của loài người

Phần não và hộp sọ đã trải qua những biến đổi quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.

Lịch sử

Từ khoá

Người Neanderthal, Chi Vượn người phương nam, Người tinh khôn, Homo, người đàn ông thẳng thắn, Homo erectus, người đàn ông thông minh, người tiền sử, đồng tính, sự phát triển, thần kinh, khung xương mặt, nhân loại, tinh tinh, con khỉ, khối lượng não, phát triển, lịch sử

Các mục liên quan

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Noah’s ark

According to the Bible Noah was ordered by God to build a large vessel to save his family and the animals from the flood

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Added to your cart.