Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sự hòa tan của NaCl

Sự hòa tan của NaCl

Muối thường tan trong nước: các phân tử phân cực nước hình thành một lớp bao xung quanh các ion.

Hoá học

Từ khoá

natri clorua, giải tán, tinh thể natri clorua, phân tử nước, muối ăn, muối thường, mạng tinh thể ion, hợp chất ion, vỏ hydrat hóa, dung môi, tan, giải pháp, năng lượng hydrat hóa, năng lượng mạng tinh thể, hydrat hóa, cation, anion, hóa học vô cơ, hóa học đại cương, hóa học

Các mục liên quan

Natri clorua (NaCl)

Muối thường (muối ăn) là một trong những hợp chất natri quan trọng nhất, là không thể thiếu đối với các sinh vật sống.

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Lead-acid battery

Electrochemical processes in a lead-acid battery produce electric current.

Luyện nhôm

Luyện nhôm là quá trình tạo thành nhôm từ nhôm oxit qua quá trình điện phân.

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high pressure.

Pin kiềm

Dòng điện trong pin kiềm được tạo ra từ các phản ứng điện hóa

Sự hòa tan của hiđro clorua (HCl) trong nước

Dung dịch của hiđro clorua trong nước được gọi là axit clohiđric.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Phản ứng của kẽm với axit clohiđric

Sự hòa tan kẽm trong axit clohiđric tạo ra khí hiđro.

Added to your cart.