Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sự hình thành mây, các loại mây

Sự hình thành mây, các loại mây

Nước ở bề mặt khi bay hơi hình thành các đám mây có nhiều hình dạng, rồi từ đó nước rơi xuống lại bề mặt dưới dạng mưa.

Địa lý

Từ khoá

thời tiết, sự hình thành mây, sự hình thành mưa, các loại mây, lượng mưa, đám mây, mưa, tuyết rơi, mưa bão, vòng tuần hoàn nước, hơi nước, nước, giọt nước, tinh thể băng, khí quyển, không khí, bức xạ năng lượng mặt trời, chu kỳ, năng lượng mặt trời, bay hơi, đóng băng, dòng chảy, thủy quyển, gió, áp suất không khí, khí hậu, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Frông nóng, frông lạnh

Frông nóng và lạnh được hình thành khi khối không khí lạnh và nóng gặp nhau.

Hệ thống gió mùa

Vào mùa hè, gió mùa mang theo lượng mưa lớn từ đại dương vào lục địa.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Meteorological instruments (basic)

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Sét

Sét là hiện tượng phóng điện một cách đột ngột kèm theo một âm thanh gọi là sấm.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Added to your cart.