Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sự giãn nở nhiệt của cầu

Sự giãn nở nhiệt của cầu

Độ dài khung kim loại của các cây cầu thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.

Vật lý

Từ khoá

giãn nở nhiệt, giãn nở nhiệt tuyến tính, Chuyển động nhiệt, sự bành trướng, co lại, sưởi ấm, cầu, sàn cầu, nhiệt độ, khung kim loại, nhiệt động lực học, cầu vòm, vật lý học

Các mục liên quan

Chain Bridge (Budapest)

The Széchényi Chain Bridge, named after István Széchenyi, was the first permanent bridge across the Danube between Pest and Buda.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the Pacific Ocean was opened in 1937.

Kim loại

Các nguyên tử kim loại tạo thành một cấu trúc mạng cân đối.

Mạng lập phương tâm diện ở kim loại

Mạng lập phương tâm diện cho phép các nguyên tử kim loại sắp xếp đặc khít nhất.

Mạng lập phương tâm khối

Cấu trúc mạng tinh thể ít đặc khít nhất.

Nhiệt kế

Có rất nhiều loại thiết bị được dùng để đo nhiệt độ.

Tinh thể kim loại hình lục giác

Các kim loại có cấu trúc tinh thể kim loại hình lục giác cứng và khó gia công hơn.

Types of bridges

Types of bridges include beam-, arch-, suspension-, cantilever and truss bridges.

Đồ thị p-V-T cho khí lý tưởng

Các định luật mô tả mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Medieval inhabited bridge (London Bridge, 16th century)

In the Tudor Era around 200 buildings were built on the bridge across the River Thames.

Added to your cart.