Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Structure of Earth (elementary)

Structure of Earth (elementary)

The Earth is composed of several spherical layers.

Địa lý

Từ khoá

Trái đất, cấu trúc của Trái đất, địa cầu, khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, sinh quyển, hệ thực vật và động vật, không gian, vỏ trái đất, lớp phủ, cốt lõi, phần cắt của Trái đất, rạng Đông, sao băng, tầng ozone, lục địa, đại dương, hành tinh, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Formation of the Earth and Moon

This animation demonstrates how the Earth and the Moon were formed.

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Từ trường của Trái Đất

Các cực Bắc từ và cực Nam từ của Trái Đất nằm ở gần Bắc Cực và Nam Cực.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Added to your cart.