Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Stephenson’s Rocket (1829)

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

Công nghệ

Từ khoá

đầu máy hơi nước, Tên lửa, xe lửa, đầu máy, đường sắt, máy hơi nước, Stephenson, đầu ra hơi nước, máy móc, Nồi hơi, vận chuyển, lịch sử vận ​​tải đường sắt, Công nghệ, lịch sử

Các mục liên quan

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

BR Standard Class 3 2-6-2T steam locomotive

A type of steam locomotives used by British Railways were manufactured in the 1950s.

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

Ictíneo II submarine

The submarine designed by the Spanish inventor Narcís Monturiol was a pioneering work in the history of underwater navigation.

Mail coach service (Great Britain, 18th century)

Before the emergence of motorised vehicles, letters and parcels were delivered by horse-drawn mail coaches.

Nhà máy dệt (thế kỷ 19)

Nhờ những phát minh vào thế kỷ 18, ngành dệt may đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

MÁV M61 diesel engine (1963)

The legendary M61 class locomotives of the Hungarian State Railways were manufactured by Nohab.

MAV V40 (Kando locomotive, 1932)

The first Hungarian-made locomotive powered directly from the national electricity network without complicated transformations.

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

TGV POS train

The train operates between Paris and southern Germany, its cruise speed is 320 km/h.

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

Gold mining (19th century)

The California Gold Rush started in 1848, near San Francisco.

Tàu đệm từ

Một trong những phương tiện vận chuyển tân tiến nhất là tàu đệm từ, nó có thể đạt được vận tốc trên 400 km/h.

Added to your cart.