Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Địa lý

Từ khoá

tàu con thoi, thám hiểm không gian, không gian bên ngoài, NASA, Endeavour, Columbia, Atlantis, hành tinh, ngôi sao, thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Phi trọng lực

Một con tàu vũ trụ đang bay thì liên tục ở trong trạng thái rơi tự do.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Observatory

Observatories are often built at high elevations to minimise the effects of atmospheric turbulence

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Added to your cart.