Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Soviet labour camp (1930s)

Soviet labour camp (1930s)

Soviet labour camps (Gulags) were located far from inhabited areas.

Lịch sử

Từ khoá

, Trại lao động Liên Xô, Gulag, Liên Xô, Solzhenitsyn, Stalin, cho thấy thử nghiệm, Siberia, cáo buộc sai, tù nhân chính trị., doanh trại, vô nhân đạo, tù nhân, nuôi nhốt

Các mục liên quan

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

Auschwitz I Labour camp

The concentration camp established on Polish territory was the administrative centre of a huge camp complex.

Labour camp in Hungary (Recsk)

About 1,500 people were taken to the labour camp also known as ‘the Hungarian Gulag’ during the Rákosi era.

Trại tập trung Auschwitz-Birkenau

Trại tử thần của Đức quốc xã ở Ba Lan ngày nay là nơi hơn một triệu người đã nằm xuống trong Thế chiến thứ Hai.

Added to your cart.