Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sóng hấp dẫn (LIGO)

Sóng hấp dẫn (LIGO)

Khi các vật thể cực lớn di chuyển hay đi theo quỹ đạo, chúng tạo ra các gợn sóng trong không-thời gian. Những gợn sóng này là sóng hấp dẫn.

Vật lý

Từ khoá

sóng hấp dẫn, Đài quan sát LIGO, hố đen, trọng lực, can thiệp, tia laser, không thời gian, Einstein, nghiêm trọng, thuyết tương đối, ngôi sao neutron, wave, xen kẽ, tốc độ ánh sáng, thiên văn học, vật lý thiên văn, đài quan sát, Newton, bước sóng, ánh sáng, vật lý học

Các mục liên quan

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Các loại sóng

Các loại sóng có vai trò cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Hiệu ứng Doppler

Đây là một hiện tượng thường gặp khi âm thanh của nguồn âm tiến lại gần cao hơn âm thanh của nguồn âm đi ra xa.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Observatory

Observatories are often built at high elevations to minimise the effects of atmospheric turbulence

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Added to your cart.