Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Soldiers of the American Civil War

Soldiers of the American Civil War

The American Civil War was fought between the Confederacy and the Union.

Lịch sử

Từ khoá

Nội chiến Hoa Kỳ, liên minh, nội chiến, Đoàn viên, vũ khí, lính, lính bộ binh, đồng phục, người Mỹ, quần áo

Các mục liên quan

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

Đồn điền miền Nam cùng với nô lệ (Hoa Kỳ, thế kỷ 19)

Trước Nội chiến Hoa Kỳ, việc sử dụng nô lệ tại các đồn điền diễn ra phổ biến ở các bang miền Nam.

Các tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ

Hình ảnh này mô tả các tiểu bang và các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ.

Hungarian hussar

The term ´hussar´ refers to a type of light cavalry which originated in Hungary and was the most popular in the 18th–19th centuries.

Napoleon´s soldier (19th century)

Napoleon Bonaparte´s Grande Armée was considered invincible.

Nhà Trắng (Washington, DC, 1800)

Là một trong những toà nhà nổi tiếng nhất trên thế giới, đây là nơi ở và làm việc của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Núi Rushmore

Được chạm khắc trên vách đá granit, tác phẩm điêu khắc của Đài tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore mô tả bốn vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ.

Soldiers of the Hungarian War of Independence (1848–49)

The main participants in the battles of the Hungarian War of Independence were the Hungarian, the Imperial and the Russian soldiers.

Austrian Habsburg infantryman

The infantry of the Habsburg Empire were deployed in numerous battles.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Mỹ đã chiến đấu trong hầu hết các mặt trận thời Thế chiến thứ Hai.

Added to your cart.