Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Silver bromide (AgBr)

Silver bromide (AgBr)

A white, crystalline compound which breaks down when exposed to light.

Hoá học

Từ khoá

bạc bromua, hợp chất ion, lượng mưa, fényképészet, cation, anion, phá vỡ, bạc nitrat, kali bromua, quang hợp, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Bạc clorua (AgCl)

Một hợp chất tinh thể màu trắng bị phân hủy khi bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.

How does it work? – Cinema projector

This animation demonstrates the design and operation of a traditional cinema projector.

Silver iodide (AgI)

A light yellow compound formed in the reaction of silver nitrate and potassium iodide.

Silver nitrate (AgNO₃)

One of the raw materials of traditional photography.

Kim loại

Các nguyên tử kim loại tạo thành một cấu trúc mạng cân đối.

Natri clorua (NaCl)

Muối thường (muối ăn) là một trong những hợp chất natri quan trọng nhất, là không thể thiếu đối với các sinh vật sống.

Added to your cart.