Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sights of the world

A game about sights around the world.

Địa lý

Từ khoá

thắng cảnh của thế giới, quốc gia, kiến thức bản đồ, ký hiệu, bản đồ, Quả địa cầu, biên giới, bản đồ trống, Trái đất, lục địa, tòa nhà, Di sản thế giới, đia lý của con người, xã hội, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Bài học về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia Châu Á thông qua các bài tập với ba mức độ khác nhau.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Slavs

Modern Slavs live in 14 European countries that can be classified into 3 groups.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

World religions today

The geographical distribution of major (world) religions has been influenced by historical events.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Ngôi làng Châu Phi (Sudan)

Các ngôi làng châu Phi thích nghi tốt với môi trường tự nhiên và phản ánh văn hóa của các bộ lạc địa phương.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.