Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sharks

Sharks

A group of fish characterised by a cartilaginous skeleton, well-known species include the great white shark and the great hammerhead shark.

Sinh học

Từ khoá

cá mập, Cá mập trắng lớn, Cá mập đầu búa lớn, Chondrichthyes, vây lưng, mang, vây đuôi dị, động vật, động vật có xương sống, cá, lối sống dưới nước, động vật ăn thịt, sinh học

Các mục liên quan

Cá chép

Loài cá nước ngọt được dùng làm thực phẩm ở nhiều nơi trên thế giới.

Các loài cá nước ngọt

Nhiều loài cá nước ngọt cũng là nguồn thực phẩm phổ biến.

Prehistoric armoured fishes

Extinct species of fish which had thick ´armour´ protecting the head.

Cá cần câu

Loài cá có vẻ ngoài kỳ dị này sử dụng mồi nhử phát quang sinh học để bắt con mồi. Hoạt ảnh sau giải thích cách thức hoạt động của nó.

Cá thở như thế nào?

Mạch máu trong mang cá hấp thụ oxy và giải phóng carbon dioxit.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Added to your cart.