Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Shadows

Shadows

Change of light conditions in different seasons. Measuring height using shadows.

Tự nhiên

Từ khoá

bóng, điều kiện ánh sáng, đo chiều cao, đông chí, hạ chí, con đường của mặt trời, mùa

Các mục liên quan

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Độ trong suốt

Hình ảnh này giải thích độ trong suốt và độ mờ, nguyên lý của X-quang và tính chất hấp thụ ánh sáng của vật liệu.

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Múi giờ

Trái Đất được chia thành 24 múi giờ. Giờ chuẩn là giờ được sử dụng trong các múi giờ đó.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Added to your cart.