Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Scythian 'golden man' (3rd century BC)

Scythian 'golden man' (3rd century BC)

The wearer of the armour found at the archaeological dig of the Issyk Kurgan in Kazakhstan was named the 'Golden man'.

Lịch sử

Từ khoá

chiến binh vàng, Scythian 'người đàn ông vàng', Scythian, đấu sĩ, Kazakhstan, áo giáp, Người đàn ông vàng, anh hùng, ký hiệu, quần áo, huyền thoại

Các mục liên quan

Bayterek (Astana, 1997)

The tower situated in the capital city of the Kazakh Republic symbolises the tree of life holding a golden egg.

Mongol Khan (13th century)

The ruler of the vast Mongol Empire was the Khan.

Mongol warrior (13th century)

The dreaded warriors of the Mongol Empire helped to make it one of the largest empires in history.

The Madara rider

A rock relief located in Northeast Bulgaria, probably carved at the end of the 7th century.

Chiến binh Ả Rập (thế kỷ thứ 6)

Những vũ khí quan trọng nhất của các chiến binh Ả Rập thời trung cổ là cung và kiếm.

Clothing (Hungary, 10th century)

Dresses reflect the lifestyles and culture of the given era and region.

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Vạn Lý Trường Thành

Là một dãy các thành lũy được xây dựng để ngăn sự xâm lược của các bộ tộc du mục phía Bắc.

Added to your cart.