Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Satellite navigation, GPS

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Địa lý

Từ khoá

định vị vệ tinh, vệ tinh, dẫn đường, GPS, Hệ thống định vị toàn cầu, định vị, đo khoảng cách, độ cao, dân sự, quân đội, môn địa lý

Các mục liên quan

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Hệ toạ độ địa lý (cơ bản)

Hệ các vòng tròn vĩ độ và kinh độ trên địa cầu cho phép định vị chính xác và cụ thể mọi vị trí trên Trái Đất.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Từ trường của Trái Đất

Các cực từ Bắc và cực từ Nam của nam châm Trái Đất nằm ở gần Bắc Cực và Nam Cực địa lý.

Unmanned aerial vehicles (UAV)

The range of applications of unmanned aerial vehicles ('drones') keeps growing.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Nó hoạt động như thế nào? - Mạng máy tính

Mạng Internet giúp chúng ta gửi dữ liệu giữa hai nơi xa nhau một cách nhanh chóng.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Lighthouse

Lighthouses are used as an aid to navigation in coastal waters.

Added to your cart.