Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Sắp xếp vật liệu di truyền

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

Sinh học

Từ khoá

vật liệu di truyền, DNA, deoxyribonucleic acid, xoắn kép, nhiễm sắc thể, adenine, tuyến ức, cytosine, guanine, sinh sản, purin, pyrimidin, liên kết hydro, histone protein, nucleosome, nhân loại, hóa sinh, sinh học

Các mục liên quan

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Giảm phân

Giao tử của chúng ta là các tế bào đơn bội được tạo ra từ các tế bào lưỡng bội nhờ giảm phân, một dạng phân chia tế bào đặc biệt.

Nguyên phân

Nguyên phân là quá trình một tế bào nhân chuẩn phân chia thành hai tế bào mà số lượng nhiễm sắc thể không đổi.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

A component of DNA, it contains one less hydroxyl group than β-D-ribose.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Phóng xạ

Quá trình phân rã của hạt nhân không bền được gọi là phóng xạ.

Trùng đế giày

Sinh vật nhân chuẩn đơn bào có lông sống phổ biến trong nước ngọt.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Trùng biến hình amip

Các sinh vật đơn bào dị dưỡng tồn tại phổ biến với hình dạng liên tục thay đổi.

Added to your cart.