Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Công nghệ

Từ khoá

thuyền buồm, tàu, barque, học giả, Đang chuyển hàng, lịch sử hiện đại, vận chuyển nước, cánh buồm, tàu buôn, chiến hạm, mỏ neo, lan can, ngôn ngữ, thân tàu, bánh lái, nghiêm khắc, thang dây, cánh buồm phía sau, cột buồm, cột chính, ở lại, tiên quyết, buồm vuông, cần nhấc, cung tên, ngọn, hướng gió, buôn bán, thương gia, vận chuyển, chiến tranh, Công nghệ

Các mục liên quan

Battle of Trafalgar (1805)

The British Royal Fleet led by Admiral Lord Nelson defeated the combined Franco-Spanish fleet in the naval battle during the Napoleonic Wars.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Tàu chở dầu

Tàu chở dầu xuất hiện vào cuối thế kỷ 19; ngày nay chúng là một trong những con tàu lớn nhất.

Bireme (thuyền chiến hai tầng chèo cổ đại)

Bireme là một loại thuyền chiến thời cổ đại có mũi thuyền nhọn và hai tầng mái chèo, được rất nhiều quân đội sử dụng.

Tàu buôn Hy Lạp Cổ Đại

Người Hy Lạp Cổ Đại đã trở thành những "người chở hàng trên biển" nhờ những con tàu buôn tiên tiến.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century.

Added to your cart.