Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Sabre-toothed cat

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Sinh học

Từ khoá

mèo răng cưa, con hổ, hóa thạch, tuyệt chủng, Pleistocene, miocen, răng nanh, động vật, động vật có xương sống, động vật có vú, động vật ăn thịt, động vật ăn thịt bậc cao, ăn thịt, sinh học

Các mục liên quan

Types of dentition in mammals

The dentition of different species of mammals reflect their feeding habits.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

Gấu trúc khổng lồ

Chúng ta hãy tìm hiểu về các loài gấu đã trở thành biểu tượng của bảo tồn loài.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Răng của con người

Con người có 4 loại răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm bé và răng hàm lớn.

Sự tiến hóa của loài người

Phần não và hộp sọ đã trải qua những biến đổi quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.

Sự trãi rộng của Người Tinh Khôn trên Trái đất.

"Người tinh khôn" có nguồn gốc từ Châu Phi và phân tán ra hầu khắp các châu lục.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large burrow systems, called setts.

European ground squirrel

Subterranean rodents widespread in Central- and Eastern Europe.

Northern white-breasted hedgehog

The Northern white-breasted hedgehog rolls into a ball to protect itself.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Added to your cart.