Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Russian alphabet game

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Ngôn ngữ mẹ để- Lớp dưới

Từ khoá

bảng chữ cái, ABC, câu đố chữ, Tiếng nga, tìm chữ cái, học đọc, học ngôn ngữ, dạy viết, lá thư, Từ ngữ, ngoại ngữ, bộ ký tự, đọc và viết, tìm kiếm từ, game, đọc hiểu, viết, thực hiện bài tập

Các mục liên quan

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

3D puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Katie on the playground

A colourful and entertaining animation to practise orientation in space.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Colouring book

This creative animation contains several 3D objects for colouring.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Added to your cart.