Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Rosette, chữ tượng hình, demotic, bia đá, Champollion, Bouchard, Thomas Young, Ptolemy V, khảo cổ học, Viện bảo tàng Anh, nhà khảo cổ học, vật phẩm, viên đá, Hy Lạp cổ đại, cổ xưa, xưa, viết, pharaoh, triều đại, lịch sử, nhà thờ, máy phát, huyền bí

Các mục liên quan

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Code of Hammurabi

The Code of Hammurabi is the emblem of the Mesopotamian civilisation; it contains 282 laws carved into a basalt stele.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by the king of Kadesh.

Added to your cart.