Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Rết Địa Trung Hải

Rết Địa Trung Hải

Hình họa 3D này giới thiệu về một loài rết rất phổ biến ở Địa Trung Hải.

Sinh học

Từ khoá

con rất, cơ thể phân khúc, động vật chân đốt, trứng, chất độc, phân khúc, chân khớp, tuyến nọc độc, tuyến, động vật, sinh học, động vật ăn thịt

Các mục liên quan

Sự sinh sản và phát triển của côn trùng

Dựa vào vòng đời, côn trùng được chia thành ba loại: côn trùng không biến thái, biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Chilean recluse spider

The poisonous bite of the Chilean recluse spider poses a serious threat to human health.

Fat-tailed scorpion

The fat-tailed scorpion is one of the world's most dangerous scorpions.

Kiến gỗ miền nam

Một đàn kiến gồm một kiến chúa, các con kiến đực và kiến thợ.

Mexican redknee tarantula

One of the best known species of spiders, often kept as pets. Its bite is not fatal for humans.

Nhện vườn châu Âu

Hình ảnh này thể hiện giải phẫu của nhện với ví dụ là một loài nhện châu Âu phổ biến.

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Added to your cart.